Věra — Naši vyučující

Výběr kvalitních vyučujících je naší prioritou.
Všichni naši vyučující jsou profesionální pedagogové s odpovídajícím vzděláním a praxí. Mají zkušenosti s přípravou k maturitní zkoušce, s přijímacími zkouškami na VŠ nebo s přípravou na jiné zkoušky a certifikáty.


Věra u nás působí jako učitelka češtiny a němčiny. Pokud jde o češtinu, je Věra rodilá mluvčí, která studovala český jazyk také jako obor na VŠ (spolu s němčinou). Češtině se věnuje již dlouhá léta, zabývá se aktivně literární tvorbou. Pracovní zkušenosti má s výukou začátečníků i pokročilých.

Pokud jde o němčinu, tuto Věra doučovala na jazykových školách, soukromě a v rámci dobrovolnických projektů. Zkušenosti má především se začátečníky a přípravou k absovování maturitní zkoušky z němčiny.