Petra — Naši vyučující

Výběr kvalitních vyučujících je naší prioritou.
Všichni naši vyučující jsou profesionální pedagogové s odpovídajícím vzděláním a praxí. Mají zkušenosti s přípravou k maturitní zkoušce, s přijímacími zkouškami na VŠ nebo s přípravou na jiné zkoušky a certifikáty.


Petra se zabývá učením němčiny pro začátečníky, přípravou na maturitu a také na studium v Německu či v Rakousku, kde má kontatky na místních univerzitách.

Petra studovala němčinu jako jednoobor na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kromě toho absolvovala plnohodnotné postdoktorské studium v německém městě Greigswald, kde mimo jiné vyučovala češtinu pro cizince. Část její rodiny žije - pracuje a studuje - v Rakousku (proto na fotografii vidíte Petru ve Vídni). Má několik odborných publikací v němčině, bohaté zkušenosti s doučováním a ještě před začátkem studia úspěšně absolvovala jak maturitu z němčině, tak státní jazykovou zkoušku na úroveň B2, na které Vás teď s radostí připraví, momentálně za akční cenu 200 KČ za vyučovací hodinu.