Lucie — Naši vyučující

Výběr kvalitních vyučujících je naší prioritou.
Všichni naši vyučující jsou profesionální pedagogové s odpovídajícím vzděláním a praxí. Mají zkušenosti s přípravou k maturitní zkoušce, s přijímacími zkouškami na VŠ nebo s přípravou na jiné zkoušky a certifikáty.


Vynikající, houževnatá, odpovědná učitelka čínštiny s velmi širokým zázemím.

Lucie v současnosti studuje Čínskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde je s rodilými mluvčími čínštiny v každodenním kontaktu. Mám také zkušenosti s výukou angličtiny, studovala na gymnáziu pod vedením rodilých mluvčích a jedno léto strávila ve Spojených státech studiem sociologie.