Bohdana — Naši vyučující

Výběr kvalitních vyučujících je naší prioritou.
Všichni naši vyučující jsou profesionální pedagogové s odpovídajícím vzděláním a praxí. Mají zkušenosti s přípravou k maturitní zkoušce, s přijímacími zkouškami na VŠ nebo s přípravou na jiné zkoušky a certifikáty.


Rodilá mluvčí z Kyjeva.

Bohdana je naším učitelem ukrajinštiny pro ty, kteří se mají zájem učit s rodilým mluvčím. Je přímo z Kyjeva, vystudovala na místní univerzitě Tarase Ševčenka a česky umí tak skvěle, že při pohovoru jsem vůbec nepoznala, že mi píše cizinka. A s výukou má, samozřejmě, bohaté zkušenosti.